INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA SAGRADA 
Programa Agartha

 Federico González
y col·laboradors

INDEX GENERAL 
Descàrrega dels arxius
Mòdul I
 
 
 
  1
LA TRADICIÓ HERMÈTICA
 39
NOTA: Sagrat i profà.
  2
L'EXOTÈRIC I L'ESOTÈRIC
40
CÀBALA: Silenci, estudi, meditació.
  3
LA VIA SIMBÒLICA
41
LITERATURA
  4
ARITMOSOFIA
42
CÀBALA: El Nom diví es inefable.
  5
EL CERCLE
 43
EL SÍMBOL DEL COR I
  6
CÀBALA: L'Arbre de la Vida.
 44
MOISÈS
  7
MÚSICA
 45
HERMES
  8
ASTRONOMIA-ASTROLOGIA
46
PITÀGORES
  9
CÀBALA: Les deu sefiroth.
 47
EL SIMBOLISME DEL TEMPLE
10
ALQUÍMIA
 48
EL SÍMBOL DEL LABERINT
11
CÀBALA: Divisió de l'Arbre.
 49
PLATÓ
12
LA TRÍADA
 50
ARTS I ARTESANIES
13
MITOLOGIA 
 51
ISIS
14
NOTA: Conceptes inhabituals.
 52
BIOGRAFIES
15
HERACLES-HÈRCULES
53
LES MUSES
16
CÀBALA: El descens de les energies.
54
MÀGIA: La vida com màgia y ritu.
17
ETIMOLÒGIQUES
55
ENSOPEGADES I DIFICULTATS
18
CÀBALA: Analogies amb les sefiroth.
56
DANSA
19
ASTROLOGIA: Els set planetes.
57
LA NAU
20
ALQUÍMIA: Els quatre elements.
58
LES COLUMNES I LA PORTA
21
CÀBALA: Els quatre plans de l'Arbre.
59
CÀBALA: L'Arbre, les columnes, la porta.
22
LA INICIACIÓ I
60
MITOLOGIA CABALÍSTICA
23
L'ANALOGIA: El segell salomònic.
61
LA MUNTANYA I LA CAVERNA
24
ALQUÍMIA: Guia de la Ciència Sagrada.
62
EL SÍMBOL DE LA PEDRA
25
L'ARBRE DE LA VIDA: Tríades sefiròtiques.
63
ARQUITECTURA
26
ASTROLOGIA: Zodíac i elements.
64
LA JERARQUIA
27
FILOSOFIA
65
ARTS MARCIALS
28
CÀBALA: Els quatre mons o plans.
66
CIÈNCIA
29
ALQUÍMIA: L'Art alquímic.
67
L'ALTAR
30
ARITMOSOFIA I GEOMETRIA
68
ELS SOMNIS
31
LA RODA I LA CREU
69
REALITAT O FICCIÓ?
32
CONSTRUCCIÓ DE L'ARBRE
70
MITOLOGIA: Els déus i els homes.
33
L'HORIZONTAL I LA VERTICAL
71
ASTROLOGIA: Domicili, exili, exaltació
34
ELS TRES GUNES
72
CÀBALA: Macroprosopos i Microprosopos.
35
LA RESPIRACIÓ: Aspir-expir.
73
ELS PELEGRINATGES
36
ASTROLOGIA: Els signes zodiacals.
74
ASTROLOGIA: Aspectes planetaris.
37
ASTROLOGIA: Dates dels signes.
75
EL RITU
 38
ALQUÍMIA: l'Athanor.    
       
 
Mòdul II
   
1 REPÀS 41 GEOGRAFIA SAGRADA: Un estat de l'ànima. 
2 NOTA: Preguntes i respostas. 42 NOTA: Repassar les ensenyaments.
3 CÀBALA: En Sof. 43 ASTROLOGIA: La precessió dels equinoccis.
4 EL NIVELL I LA PLOMADA 44 EL SIMBOLISME DE L'ESPASA
5 IMATGES I SÍMBOLS 45 EL SOPAR
6 EL SÍMBOL DE L'ESCALA 46 LA LIRA D'AP·POLO I LA FLAUTA D'ORFEU
7 EL SÍMBOL DE L'ESVÀSTICA 47 NOTA: Moments de "calma chicha".
8 TAROT 48 ELS QUADRATS MÀGICS
9 CÀBALA: Les 22 lletres de l'alfabet hebreu. 49 LA LLUM
10 SIMBOLISME VEGETAL I 50 ALIMENTACIÓ I SALUT
11 SIMBOLISME VEGETAL II 51 DÉU EXISTEIX?
12 ALQUÍMIA: Els signes dels 4 elements. 52 ESPERIT-ÀNIMA-COS
13 SIMBOLISME ANIMAL I 53 NOTA: Relectura del Programa.
14 SIMBOLISME ANIMAL II 54 ALQUÍMIA: La putrefacció o nigredo.
15 NOTA: L'origen sagrat de la cultura. 55 EL NAIXEMENT DE LA HISTÒRIA I
16 LA CORONA 56 EL NAIXEMENT DE LA HISTÒRIA II
17 EL MÉS PETIT ÉS EL MÉS PODEROS 57 LES SET ARTS LLIBERALS I
18 TAROT 58 LES SET ARTS LLIBERALS II
19 LA CIUTAT CELEST I  59 NOTA: Treball individual i treball en grup.
20 LA CIUTAT CELEST II 60 QUADRATS MAGICS: Els 7 quadrats.
21 EL COMPÀS I L'ESCAIRE 61 EL NOSTRE PROGRAMA
22 CÀBALA: La lletra Iod i la lletra Alef. 62 EL BOSC
23 NOTA: La força del mite segueix present. 63 ASTROLOGIA: Signes, elements, home.
24 MITOLOGIA: Sentits dels mites. 64 MOMENTS D'INCERTESA
25 CÀBALA A: Les 22 sendes en l'Arbre. 65 NÒMADES I SEDENTARIS
26 CÀBALA B: El Tetragramató i les 10 sefiroth. 66 LES TRES GRÀCIES 
27 L'AMOR 67 ARITMOSOFIA: Triangulars i cuadrats.
28 METAFÍSICA 68 MÀGIA
29 GEOGRAFIA SAGRADA 69 ELS CICLES I LA HISTÒRIA
30 L'ASTROLOGIA I LES DEÏTATS 70 JANO
31 APRENDRE A LLEGIR 71 GRAMÀTICA, DIALÈCTICA I RETÒRICA
32 LA BELLESA 72 CÀBALA: La teoria de la Tsim-Tsum.
33 GEOGRAFIA SAGRADA: Centre i Nord. 73 ASTROLOGIA: Signes posit., neg., i neutres.
34 NOTA:El Paradís i el cor. 74 METAFÍSICA I ASCETISME
35 VISIÓ 75 ELS CICLES I ELS RITMES
36 L'ANALOGIA 76 ANGEOLOGIA I
37 L'ARTISTA 77 LA TRADICIÓ UNÀNIME
38 NO POR MUCHO MADRUGAR ... 78 ARITMOSOFIA: Números proporcionals.
39 HISTÒRIA SAGRADA 79 ASTROLOGIA: Signes zodiacals i pedras.
40 LA TRADICIÓ 80 MEMORÀNDUM
       
 
Mòdul III
     
 1 ASTROLOGIA: Les dotze cases. 48 ALQUÍMIA: Els quatre elements (2).
 2 LES QUATRE EDATS 49 NOTA: REMEMBRANÇA,CENTRE I PERIFÈRIA
 3 ARITMOSOFIA: Les magnituds lineals. 50 ELS ASPECTES DE L'ANIMA
 4 ALGUNS ADVERTIMENTS BÀSICS 51 LES CASTES
 5 EL MESTRE 52 CIÈNCIA
 6 EGIPTE 53 CIÈNCIA I
 7 PERFECCIÓ O PERFECCIONISME? 54 ALFABET I ESCRIPTURA
 8 EL TREBALL 55 CIÈNCIA II
 9 CÀBALA: 3 lletras mares, 7 dobles, 12 simples. 56 NOTA: SOBRE LA MALENCONIA
10 L'ANIMA 57 LES QUATRE LECTURES DE LA REALITAT
11 GRÈCIA 58 ALQUÍMIA: Dissolucions i coagulacions.
12 ROMA I 59 ANGEOLOGIA II
13 LES MUSES II 60 MINUTA
14 MITRA 61 NOTA: Naturisme i materialisme.
15 JESÚS 62 CÀBALA: Talismà numèric.
16 ROMA II 63 GEOMÀNCIA
17 ALEXANDRIA 64 FILOSOFIA PERENNE
18 L'HERMETISME ALEXANDRÍ 65 SIMBOLISMES DE PASSATGE
19 COSMOVISIÓ HERMÈTICA ALEXANDRINA 66 LES TRADICIONS ARCAIQUES
20 L'EDAT MITJANA 67 ASTRONOMIA-ASTROLOGIA
21 L'HERMETISME MEDIEVAL I 68 LES TRADICIONS
22 DIONÍS AREOPAGITA 69 LA PORTA
23 EL SIMBOLISME HERÀLDIC 70 EL SÍMBOL DEL COR II
24 ARQUEOLOGIA 71 ELS CICLES I
25 ALFONS X EL SAVI I 72 LA FI DELS TEMPS
26 LA ZITZÀNIA 73 MARSILIO FICINO
27 GEOMETRIA 74 LA TRADICIÓ HERMÈTICA II
28 ALFONS X EL SAVI II 75 ELS SIGNES DE LA RENÚNCIA
29 LA TRADICIÓ I EL MISSATGE 76 TRAVESSAR LES AIGÜES
30 L'HERMETISME MEDIEVAL II 77 LA INICIACIÓ II
31 METATRON 78 LA TAULA D'ESMARAGDA
32 HISTÒRIA SAGRADA 79 NOTA: L'Arbre de la Vida i els chakras.
33 EL NOM I 80 L'OCTÒGON
34 HISTÒRIA SAGRADA: EL RENAIXEMENT I 81 PICO DE LA MIRÀNDOLA
35 HISTÒRIA SAGRADA: EL RENAIXEMENT II 82 L'HERMETISME RENAIXENTISTA I
36 NOTA: MÀGIA 83 L'HERMETISME RENAIXENTISTA II
37 MÀGIA I ART 84 ALQUÍMIA: Paracels.
38 CÀBALA: EL NOM II 85 L'ESCALA
39 LA LABOR QUOTIDIANA 86 LA TRADICIÓ PRECOLOMBINA
40 QUIROLOGIA 87 EL RENAIXEMENT ISABELÍ
41 CÀBALA: Inversió de polaritat d'energies. 88 NOTA: DOCTA IGNORÀNCIA O IGN. DOCTA?
42 L'ESTEL I L'ESPIGA 89 EL MOVIMENT ROSACREU
43 ALQUÍMIA: Distintes formes de l'Alquímia. 90 ELS CICLES II
44 VIRGILI-DANT I 91 AGARTHA
45 EL MÈTODE FONAMENTAL 92 L'ESOTERISME CONTEMPORANI
46 VIRGILI-DANT II 93 FI DE CICLE
47 SOBRE EL TREBALL INTERN 94 ALQUÍMIA: LA REMINISCÈNCIA
   
   
Llista de Figures

 

Portada
Pàgina principal