INTRODUCCIÓ
A LA CIÈNCIA SAGRADA
Programa Agartha
 
 
 
 FEDERICO GONZALEZ
Amb la col·laboració de
Francisco Ariza
  
i la de Fernando Trejos i José Manuel Río 
L. Herrera, Mª. V. Espín i Mª. A. Díaz

Traducció al català: Antoni Guri i Marc García

Copyright © Federico González. Depòsit legal: B-25613/85, B-17341/87,
B-20717/87, B-27057/88, B-27174/88.
All rights reserved.
http://introduccionalsimbolismo.com/catala/
http://simbolismoyalquimia.com/

click tracking